Weg des Levens

  • Auteur: Hodge, Charles
  • Ean: 9789087188016
  • Voorraad: nog enkele voorradig

De Amerikaanse hoogleraar Charles Hodge is bijvelen bekend door zijn driedelige standaardwerk'Systematic Theology'. Wie hem het diepst in het hartwil kijken, moet echter het boek 'De weg des levens'ter hand nemen. Op eenvoudige wijze gaat hij in opdr

Prijs € 19,95

De Amerikaanse hoogleraar Charles Hodge is bij
velen bekend door zijn driedelige standaardwerk
'Systematic Theology'. Wie hem het diepst in het hart
wil kijken, moet echter het boek 'De weg des levens'
ter hand nemen. Op eenvoudige wijze gaat hij in op
drie vragen: Hoe weten wij dat de Bijbel Gods Woord
is? Wat is de inhoud van de Bijbel? En welke gevolgen
heeft de Bijbelse leer in ons leven als de Heilige Geest
die toepast aan ons hart? In 'De weg des levens'
blijkt hoezeer Hodge op een bevindelijke manier wilde
spreken over de kennis van Christus. Hij beklemtoont
niet alleen dat het ware christelijk geloof een
beleefd geloof is, maar ook dat het blijkt in handel en
wandel. Dit werk is vertaald door C. van der Meiden
en ingeleid door dr. P. de Vries.