VRESELYKE STAAT VAN EEN NATUURLYK MENS

  • Auteur: Edwards, J.
  • Ean: 9789057411786
  • Voorraad: ruim op voorraad
Prijs € 9,95

Naar aanleiding van de geschiedenis van de stokbewaarder laat de auteur van dit boekje de lezer op een aangrijpende wijze zien in welke vreselijke staat ieder mens zich van nature bevindt. Door zijn diepe en rampzalige val is hij van God afgevallen en zichzelf en de vorst der duisternis toegevallen. In deze jammerstaat zal hij hulpeloos moeten sterven, tenzij hij door de Geest Gods wedergeboren wordt tot een levende hoop.
Dit Goddelijk 'tenzij' belicht de auteur in het laatste gedeelte, waarin de lezer tevens enige getrouwe raadgevingen krijgt om zich te haasten en te spoeden om zijns levens wil.
Uit het Engels vertaald door M. Krijgsman.