Vrede vinden in de stormen van het leven

  • Auteur: Spurgeon, C.H.
  • Ean: 9789402908541
  • Voorraad: ruim op voorraad

De bekende Engelse prediker Charles H. Spurgeonbeschrijft in deze bundel de hoop die God schenktaan de gelovige wanneer hij in strijd en moeiteverkeert. Hiermee wil Spurgeon christenen aanmoedigenin tijden van zorg en nood hun betrouwen opde Heere te

Prijs € 16,95

De bekende Engelse prediker Charles H. Spurgeon
beschrijft in deze bundel de hoop die God schenkt
aan de gelovige wanneer hij in strijd en moeite
verkeert. Hiermee wil Spurgeon christenen aanmoedigen
in tijden van zorg en nood hun betrouwen op
de Heere te stellen. Pijnlijke gebeurtenissen kunnen
door het geloof in Hem veranderen in zegeningen;
angst en twijfel kunnen door Zijn kracht verwisseld
worden door vrede. Geen zaak is te wanhopig voor
God. Er is geen probleem dat Hij niet kan overwinnen.
Hoop op God kan je door je grootste moeilijkheden
heen helpen en elk verlangen van je hart tegemoetkomen.
Een troostvolle bundel overdenkingen.
Vertaald door T. van der Plas.