Vorming van mozes

  • Auteur: Weststrate, ds. J.A.
  • Ean: 9789402910070
  • Voorraad: ruim op voorraad
Prijs € 12,95

Mozes is voor het volk Israël de grote leidsmangeweest. Hij voerde het volk van Israël uit de slavernijvan Egypte. Daar gingen vele jaren van vormingen toerusting aan vooraf. In deze bundel van drieoverdenkingen wordt stilgestaan bij deze periode.Mozes had van zijn ouders een opvoeding gehadwaarbij de vreze des Heeren centraal stond. Daarnaleefde hij jaren aan het Egyptisch hof en leerde daarallerlei vaardigheden die hem later als leidsman vanhet volk van nut waren. Tegelijk werd zijn opvoedingbeproefd. De verlokkingen van de wereld warenvelerlei. Toch verloochende Mozes de Naam van deHeere niet. Deze bundel overdenkingen is voor iedereen,maar vooral voor jongeren, een aansporing omde weg van Gods geboden te bewandelen.