Petrus de rotsman

  • Auteur: Silfhout, Ds. W.
  • Ean: 9789402909791
  • Voorraad: nog enkele voorradig
Prijs € 15,95

'En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus en op deze petrazal Ik Mijn gemeente bouwen (Matth. 16:18).' Wie wasdeze Petrus? Een mens door Jezus geroepen om Hemte volgen. Een man met een hartstochtelijk karakter,impulsief. Een man met soms een sterk geloof en opeen ander ogenblik een klein geloof. In tien bijdragenwordt hij in dit boek getekend. Niet alleen in zijnbelijdenis van Jezus als de Christus, maar ook in zijnverloochening van Hem. Ondanks het dieptepunt inhet leven van Petrus toen hij sprak: Ik ken de Mensniet, heeft Christus hem willen gebruiken om Zijnkerk te bouwen. Vraagtekens worden gezet bij degedachte dat Petrus Rome zou hebben bezocht. Ookzijn vier preken opgenomen die gaan over Petrus.Deze zijn geschikt voor persoonlijk gebruik, maarook voor de leesdiensten.