Messiaanse psalmen

  • Auteur: Silfhout, Ds. W.
  • Ean: 9789087187965
  • Voorraad: nog enkele voorradig
Prijs € 14,95

Het Bijbelboek Psalmen is onderdeel van het Oude
Testament. Toch komen verschillende psalmen
terug in het Nieuwe Testament. De schrijver van de
Hebreeënbrief citeerde bijvoorbeeld geregeld verzen
uit de psalmen. De Psalmen 2, 22, 40, 45, 69, 110 en
118 komen in het Nieuwe Testament voor als betrekking
hebbend op de Messias. Deze zeven liederen
worden besproken in het boek 'Messiaanse psalmen'.
De auteur gaat daarbij in op de Joodse visie op de
Messias. Hij wijst erop dat de Messiaanse psalmen
ons in het bijzonder bepalen bij het plaatsbekledende
werk van de Heere Jezus Christus. Voor een beter
en dieper verstaan van de gang van Christus in Zijn
lijden, sterven, opstanding en verheerlijking is kennisneming
van deze Messiaanse psalmen in relatie
tot het Nieuwe Testament noodzakelijk.