Ik sta aan de deur en Ik klop

  • Auteur: Sedgwick, O.
  • Ean: 9789402909777
  • Voorraad: ruim op voorraad
Prijs € 18,95

In dit boek spreekt Obadiah Sedgwick op indringendewijze over het wonder van genade. Hij neemt dewoorden van Christus aan de gemeente van Laodiceaals uitgangspunt. De Zaligmaker klopt op de deurvan de harten van zondaren om binnengelaten teworden. Die roep is niet vrijblijvend: de zondaarheeft op deze manier de plicht om Christus opente doen. Deze zeven preken over Openbaring 3:20zijn in 1676 uitgegeven onder de titel 'Ryckdom derGenade'. De vertaling waarop deze huidige uitgave inde serie Puriteinse Parels is gebaseerd, is tot stand gekomenonder redactie van B. Koopman, die de oudevertaling van Arnold Jacobus Wassenberg daarvoorals uitgangspunt heeft genomen. De boodschap dieSedgwick vier eeuwen geleden bracht, is voor lezersvandaag de dag nog steeds actueel.Vertaald door Marc van Rijswijk.