Geleid door de Geest

  • Auteur: Winslow, Octavius
  • Ean: 9789087187309
  • Voorraad: nog enkele voorradig

In Romeinen 8 worden verschillende hoofdpunten van het Evangelie op inhoudsvolle en kernachtige wijze verwoordt. Te denken valt aan de voldoening van Christus aan Gods wet, de vrijspraak die een gelovige ontvangt, de leiding door de Heilige Geest, d

Prijs € 26,95

In Romeinen 8 worden verschillende hoofdpunten
van het Evangelie op inhoudsvolle en kernachtige wijze verwoordt. Te denken valt aan de voldoening
van Christus aan Gods wet, de vrijspraak die een
gelovige ontvangt, de leiding door de Heilige Geest,
de aanneming tot kinderen, het uitzien van de schepping én van Gods kinderen naar de voleinding van
alle dingen, het lijden dat een christen overkomt en
de overwinning die hem door Christus ten deel valt.
Octavius Winslow schreef over dit Bijbelhoofdstuk
35 meditaties, waarin hij al deze zaken behandelt.
Winslow was predikant in Amerika en Engeland. Zijn
vele nagelaten geschriften geven er blijk van dat hij
de gave had om de Bijbel helder uit te leggen.
Vertaald door Jasper J. Stam