Dieper

  • Auteur: Ortlund, Dane
  • Ean: 9789402908459
  • Voorraad: nog enkele voorradig

Niet één gelovige betwijfelt de noodzaak van groei.We lezen erover in de Bijbel en we zien het in onseigen hart. Maar hoe doden we de zonde? Hoe groeienwe in de genade en kennis van onze Heere enZaligmaker Jezus Christus? Groei is niet alle

Prijs € 20,95

Niet één gelovige betwijfelt de noodzaak van groei.
We lezen erover in de Bijbel en we zien het in ons
eigen hart. Maar hoe doden we de zonde? Hoe groeien
we in de genade en kennis van onze Heere en
Zaligmaker Jezus Christus? Groei is niet allereerst
een kwestie van een betere levenswandel, verstandelijke
kennis of persoonlijke beleving, maar van
verdieping. Een christen groeit in heiligmaking
door zich te verheugen in alles wat hij in Christus al
heeft. Dane Ortlund onderwijst ons over de volheid
van Christus, het vergeefse van het vertrouwen op je
eigen inspanningen en de noodzaak van de gemeenschap
met God. De auteur bouwt voort op het onderwijs
in zijn boek 'Zachtmoedig en nederig van hart',
om te laten zien dat echte verandering plaatsvindt
door de Zaligmaker steeds beter te leren kennen.
Vertaald door Th. van Eijzeren.

Aanbevolen producten