Moedermorgen

  • Auteur: Minderhoud, Cocky
  • Ean: 9789402909869
  • Voorraad: nog enkele voorradig
Prijs € 17,95

De maandelijkse moedermorgen heeft nog nooitvoor veel verrassingen gezorgd. Totdat Jennifer erbijkomt. Zij voldoet niet bepaald aan het ideale plaatjevan christelijke huismoeder. En is ze eigenlijk welmoeder? Het is nogal onduidelijk waar die dochtervan haar woont. Niet bij haar in elk geval. Ook heeftze, als pasgelovige, een wel erg persoonlijke kijk opde Bijbelse moeders die besproken worden. Dat roeptbij de één ergernis op, maar zet anderen juist aan hetdenken. Vooral bij Manon maakt ze heel wat los enzij en Jennifer raken bevriend. Manons echtgenootis het niet eens met deze vriendschap en spreekt zijnveto erover uit. Maar deze twee moeders - allebeionvrij op hun eigen manier - hebben elkaar juist zohard nodig.Een crisis bij Jennifer zorgt voor zo veel onrust dathet voortbestaan van de moedermorgen aan eenzijden draadje hangt. Gaat het lukken om de boel bijelkaar te houden?