Avondmaalspreken

  • Ean: 9789461150639
  • Voorraad: nog enkele voorradig
Prijs € 19,50

Bij de instelling van het Heilig Avondmaal sprak de Heere Jezus: 'Doet dat tot
Mijn gedachtenis.' Het regelmatig houden van dit sacrament is Gods hoog
liefdesbevel, opdat Zijn volk hierdoor gesterkt en bemoedigd hun weg mag
vervolgen. De preken in deze bundel zijn ontdekkend en wijzen ons erop wat
gekend moet worden om aan het Heilig Avondmaal deel te mogen nemen.
Uitgangspunt is: 'Onderzoekt uzelven of gij in het geloof zijt, beproeft
uzelven.' Ook wat de Heere Jezus Zijn volk wil leren en schenken door de
instelling van dit sacrament.
Voorbereidings- en nabetrachtingspreken. Ds. B.J. van Boven, ds. A.T. Huijser,
ds. J.J. Tanis, ds. A. Verschuure, ds. S.W. Janse