Jozef de behouder des volks

  • Auteur: Voorden, Ds. A. van
  • Ean: 9789462788848
  • Voorraad: ruim op voorraad
Van 16,95
Prijs € 9,95

In negen overdenkingen wordt de geschiedenis van Jozef verklaard.Daarin blijkt zo duidelijk dat de Heere dwars door alles heen Zijn raadvolvoert. Dat Hij ook alle dingen zal doen medewerken ten goede vanZijn uitverkoren Kerk. Jozef werd 'zijnde een jongen van zeventien jaar'als slaaf verkocht naar Egypte. Daar werd hij op Gods tijd en wijzeonderkoning, om een groot volk in het leven te behouden. Wat eenonbegrepen wegen! Jozef heeft ingeleefd: 'Wat Ik doe, weet gij nu niet,maar gij zult het na dezen verstaan.' In Jozefs leven liggen bijzonderelessen voor de Kerk des Heeren. Hoe helder schittert de Meerderevan Jozef, Christus, waar Jakobs zoon een type van mocht zijn.Doelgroep: ambtsdragers, gemeenteleden GereformeerdeGemeenten in Nederland